Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1941. augusztus elsején szűnt meg a Nyugat című folyóirat

Magyarországon a kulturális modernizáció jelképének tekinthetjük. (Bircák Andrea)

 A folyóirat főszerkesztői, szerkesztői:

  • Osvát Ernő (1908-1929)

  • Ignotus (1908-1919)

  • Fenyő Miksa (1908-1917)

  • Babits Mihály (1939-1941)

  • Móricz Zsigmond (1929-1933)

  • Schöpflin Aladár 1937-1941)

  • Gellért Oszkár (1940-1941)

  • Illyés Gyula (1937-1941)

 

Magyarországon az irodalmi modernség nyomtatott fóruma a Nyugat című folyóirat volt, amely nem véletlenül kapta ezt az elnevezést. A lap címadása iránytűként szolgált olvasóközönsége számára, jelezvén ezzel kulturális orientációját, szerkesztésének koncepcióját és célkitűzéseit. Művészileg korának legigényesebb folyóirata kívánt lenni, a művészet önmagáért való létét, értékét akarta képviselni. A folyóirat 1908. január elsejei dátummal jelent meg már 1907 decemberében és az 1941. augusztus 1-i számig megszakítás nélkül működött.

A Nyugat egyaránt volt írói mozgalom és a modernség hullám központja. A folyóiratot hozzákapcsoljuk a magyar irodalmi modernség kezdetéhez, és annak jegyében gondolunk rá egészen a lap megszűnéséig.

...

Hatása óriási volt, annak ellenére, hogy viszonylag alacsony példányszámban jelent meg. Célját, a magyar irodalom nyugati szintre emelését, -melynek érdekében szembefordult a félfeudális Magyarország epigonizmusba süllyedt irodalmával-, sikerült megvalósítania. Babits halálával azonban a Nyugat is megszűnt 1941-ben. 

forrás: Bircak Andrea: A Nyugat folyóirat kulturális funkciója

Kapcsolódó linkek