Küldetésnyilatkozat

Üdvözöljük az olvasót tiszteletteljesen és csendes örömmel.”

Szerb Antal

A dunaújvárosi József Attila Városi Könyvtár arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez, a hazai és a nemzetközi információforrásokhoz, a hagyományos és az elektronikus dokumentumokhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.

Ennek érdekében munkánk során kiemelten foglalkozunk:

    1. az olvasáskultúra kialakításával, fejlesztésével

    2. az egész életen át való önképzés, az oktatás különböző szintjein való tanulás segítésével

    3. a közéletben való részvétel, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosításával

    4. a szabadidő hasznos eltöltésének segítésével.