Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

2018. június 20-án halt meg Kányádi Sándor

„A lombok hullnak, mintha fönt / a messzi égnek kertje hervadozna;

„Kis nép költőjének, épp egy nemzetiség szószólójának, erkölcsi hivatása mindenkihez szólni, nem elszigetelődni, nem becsukódni, hanem épp kitárulkozni, minél többfelé osztódni, magáévá tenni a nagyvilágot, mert szavának, küldetésének értelme múlik ezen. Ezért kell a legszigorúbb mérték szerint ítélnie önmaga, közössége és a világ dolgai felett.

Kányádi közügyi érzékenysége, tisztasága, morális szándéka áthatja egész költészetét, akár legszenvedélyesebb dolgairól vall, akár példázatot mond, lelkesedik vagy épp kétségeivel vívódik.”

(Márkus Béla (szerk.): Tanulmányok Kányádi Sándorról. Debrecen, 2004, 74.o.)

„Kányádi Sándor életét, költészetét is behatárolta a trianoni örökség, behatárolták a baloldali diktatúrák, de költészete minden tragikumával, fájdalmával együtt sem csak tragikus: belengi a derű, az irónia, a humor, a játék, a fanyar-vidám anekdotázó kedv, melyek együttesen a költő minden társadalmi, történelmi tapasztalata ellenére is az élet igenlését, az egyetemes létbizalmat erősítik....

Az ív, amelyet költői pályájával megrajzolt, talán példa nélküli: a 19. században gyökerező líra szinte észrevétlenül válik huszadik századivá, a falusi, paraszti világ európai horizontúvá, egyetemessé; az egyszerű élménylíra bölcseleti, létfilozófiai költészetté.”

(Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor. Kalligram. Pozsony, 2003. 10-11.o.)

Kapcsolódó linkek