Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

2012. október elsején halt meg Eric Hobsbawm

Az angol történész a 19-20. század történetének egyik legjelesebb kutatója volt, akinek műveit nem csak tanulságos, hanem élvezetes is olvasni.

Eric Hobsbawm 1917. június 9-én Egyiptomban, Alexandriában látta meg a napvilágot. Két évvel később a család Bécsbe költözött, 1931-ben - szülei halálát követően - Eric Hobsbawmot berlini rokonai vették magukhoz, végül 1933-ban Londonba költözött. A Cambridge-i Egyetemen szerezte meg a PhD-fokozatot, majd 1948-ban megjelentette első könyvét, amelyet további több mint harminc kötet követett. Tizennégy évesen csatlakozott a kommunista mozgalomhoz, a Brit Kommunista Pártnak 1936-ban lett a tagja, és élete végéig elkötelezett marxista volt, noha elítélte az 1956-os magyarországi forradalom és az 1968-as prágai tavasz leverését.

 

 

Legismertebb munkája az a háromkötetes mű, amely a francia forradalomtól tárgyalja a modern történelmet: 1962-ben jelent meg az 1789-1848-as éveket felölelő A forradalom kora, 1975-ben A tőke kora (1848-1875), majd 1987-ben A birodalmak kora (1875-1914). 1994-ben egy újabb kötettel, Az extremitások korával egészült ki a sorozat, amelyben az első világháborútól az európai kommunista rezsimek bukásáig tartó időszakot vizsgálja. Legutolsó munkája, a Hogyan változtassuk meg a világot, 2011-ben látott napvilágot.

 

A történészt tagjává választotta az American Academy of Arts and Sciences, a British Academy, a Royal Society of Literature és a King's College (Cambridge) tiszteleti tagja volt. A Magyar Tudományos Akadémiának 1979 óta volt tiszteleti tagja.” 95 évesen, 2012. október elsején hunyt el.

forrás: Elhunyt Eric Hobsbawm brit történész, az MTA tiszteleti tagja (mta.hu)

Kapcsolódó linkek