Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1888. szeptember 26-án született Thomas Stearns Eliot

Andrew Lloyd Webber azon a véleményen volt, hogy zenét kell komponálni hozzájuk

"Van egy műve, melyet szerte a világon milliók ismernek, még akkor is, ha esküsznek rá, hogy Eliot nevét soha nem is hallották. 1939-ben ugyanis megjelent a Macskák könyve, benne egy sorozat macskákról szóló verssel. Hogy vajon gyerekeknek íródott-e, a vélemények megoszlanak, mert ezek a macskák túlságosan összetett egyéniségeknek tűnnek ahhoz, hogy a gyerekkönyv skatulyájába beférjenek. Andrew Lloyd Webber azonban azon a véleményen volt, hogy mindenképp csodálatosak, zenét kell komponálni hozzájuk. Ezzel el is indult diadalútjára a Macskák című musical, és sikereinek még korántsem ért a végére. A világ ugyan furcsaságok tárháza, ám az mégis valószínűtlen, hogy valaha újra megeshetne, hogy egy ,Nobel-díjas költő egyik verseskönyvét sikeres musicallé zenésítik meg..."

forrás: lteratura.hu

 

"Kifogástalan úriember, Nobel-díjas költő-drámaíró, polihisztor a maga nemében – huszonéves korától arannyá vált szinte minden írása. Ám hatalmas mennyiségű és néhol homályos munkáin túl a mai napig számos rejtély lengi körül alakját.

... 1920-ban megjelenik a The Sacred Wood, első kritikai összeállítása, amely úgyszólván újradefiniálja az irodalomkritika műfaját: új kritikai normát, a hagyomány jelentőségét helyezi a modern költészet és kultúra hátterébe (legfontosabb esszéje magyar nyelven Hagyomány és egyéniség címmel olvasható). 1922-ben megjelenik az Átokföldje című szabadverse, a modern sterilitás és rejtett megváltás többnyelvű anti-eposza. A vers öt töredékből áll, az eredeti verziót, ami jelentősen különbözött az 1922-es állapottól, Eliot Pound segítségével rövidítette meg a nagyobb intenzitás elérése érdekében.

1926-27-ben kísérletezik először a drámai költemény műfajával, 1935-ben meg is jelenik legjelentősebb drámája, a Gyilkosság a székesegyházban. Eliot 1927-től brit állampolgár. Későbbi, nagyhatású munkái közül a Négy kvartett a legfontosabb, melyben személyes, spekulatív, vallásos jellegű költemények szerepelnek. Itt már a modernizmus általános társadalmi sterilitása ingatag, de mégis kézzelfogható gazdagsággá alakul át. Irodalmi munkásságát Nobel-díjjal jutalmazták 1948-ban.

Lakatos Márk: Hommage á T. S. Eliot

Kapcsolódó linkek