Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1860. január 27-én halt meg Bolyai János

„Új törvényekkel, túl a szűk egen, / új végtelent nyitottam én eszemnek;" Babits Mihály

Bolyai János az egyik leghíresebb magyar matematikus, Prekopa András szavaival ő a „geometria Kopernikusza". 1831-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, amelyek nélkülözhetetlen alapot jelentettek a 20. század fizikai elméletei számára.

Ő maga is szorgalmazta egy nemeuklidészi alapokra helyezett mechanika kidolgozását, azaz majdnem egy évszázaddal Einstein előtt megfogalmazta Einstein gravitációértelmezésének a célkitűzését. A komplex számok, a számelmélet, illetve az algebrai egyenletek témakörében folytatott kutatásai kéziratban maradtak ugyan, és csak jóval később kezdődött meg feldolgozásuk.

Az abszolút geometria, azaz az ún. hiperbolikus geometriát kidolgozó 29 oldalas latin nyelvű értekezése édesapja Tentamen című tankönyvének függelékeként jelent meg 1832-ben. A címe: Appendix. Scientiam spatii absolute veram exhibens... vagyis „A tér abszolút igaz tudománya...”

 

Bolyai János és Farkas szobra Marosvásárhelyen
(Izsák Márton és Csorvássy István) Bolyai János és Farkas szobra Marosvásárhelyen
(Izsák Márton és Csorvássy István)
Appendix. Scientiam spatii absolute veram exhibens... 
vagyis „A tér abszolút igaz tudománya...” Appendix. Scientiam spatii absolute veram exhibens...
vagyis „A tér abszolút igaz tudománya...”

 

Bolyai Appendixe 1829-ben már teljesen kidolgozva, nyomdakészen megvolt. Bolyai Farkas 1831. június 20-án sietve postázta „barátjának”, Gaussnak az Appendix egy levonatát. A bálványozott göttingeni óriás válasza a Bolyaiaknak nagy csalódást okozott: Gauss levelében azt állította, ezeket az eredményeket ő már régóta ismeri, s ha az Appendixet dicsérné, olyan lenne, mintha önmagát istenítené.

Gauss 1855-ben bekövetkezett halála után hagyatékát feldolgozták, és említett állításának írásos bizonyítékát nem találták. Gauss későbbi magatartása is kifogásolható. Amikor tudomást szerzett arról, hogy az orosz Lobacsevszkij is felfedezte lényegében ugyanazt, mint Bolyai János, nem tájékoztatta őt arról, hogy van még valaki más is, aki hasonló eredményeket ért el.

Bolyai Jánoshoz 1848-ban apja révén jutott el Lobacsevszkij „Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien” – Geometriai vizsgálatok a párhuzamosok elméletéhez – című, az Appendixszel rokon szellemű dolgozata, amelyben az orosz matematikus is felvázolja a nemeuklideszi hiperbolikus geometriát.

Bolyai az elismerés mellett szigorú, de igazságos kritikával illeti vetélytársa művét. Ma Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriának nevezzük azt a teóriát, amelyről Bolyai János így fogalmazott: ,,a semmiből egy ujj, más világot teremtettem''.

Bolyai János mindmáig legnagyobb matematikusunk, az abszolút geometria megalkotója. „A magyar nép géniusza a tudomány területén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet.” (Szentágothai János)

Kapcsolódó linkek