Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1939. szeptember 23-án halt meg Sigmund Freud

"Az intellektus hangja halk hang, de nem nyugszik addig, míg meghallgatást nem talál. "

"Nyilvánvaló, hogy a tudattalan Freud előtt is létezett. A Freud-szapulók egyik ragyogó érve az, hogy Freud nem fedezte fel a tudattalant, mert az már őelőtte is létezett: a kérdés inkább az, hogyan értették meg és értelmezték a tudattalan megnyilvánulásait. Talán ahhoz hasonlóan, mint manapság is: ha a tudattalant figyelmen kívül hagyják, a szenvedés okait lehet a "balszerencsének", a sorsnak, az isteneknek, biológiai rendellenességeknek, a genetikának, a csillagoknak stb. tulajdonítani. Az abban való hit, hogy külső erők az okozói kényszerítő szükségszerűséggel mindannak, ami az egyénnel történik, nemcsak biztonságérzetet adott az embernek, de volt társadalmi összetartóereje is.

A szabad asszociációs módszer A szabad asszociációs módszer "alapja,"
a dívány a bécsi Freud Múzeumban

Sigmund Freud,
a pszichoanalízis atyja Sigmund Freud,
a pszichoanalízis atyja

…..Freud kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy az ő pszichoanalitikus felfedezései szükségképpen alapjaiban fogják sérteni az emberi tudatot, tudatosságot, mivel azt várják tőle, hogy ismerje el a tudattalan sötét és kontrollálhatatlan erőinek létezését. Más hasonló inzultusokat is el kellett már Freud fellépéséig viselnie az Észnek: Kopernikusz és Darwin bebizonyították, hogy az ember nem áll sem a világmindenség, sem a biológiai teremtés középpontjában. Freud hozzátette, hogy nem középpontja még önmagának sem. "Az én nem úr többé a saját házában" – Freud amikor ezt mondta, tudta, hogy elfogadhatatlannak fogják találni, de aligha képzelte, mekkora "háború" lesz még ebből.” 

forrás: Kelley, Kathleen : A franciaországi vitákról (A pszichoanalízis fekete könyve) in: Lettre 62. szám, 2006. Ősz

Kapcsolódó linkek