Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1964. augusztus 6-án halt meg Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógus, orvos nevét az ELTE Gyógypedagógiai Kara őrzi.
Bárczi Gusztáv életét az értelmi fogyatékosok és a nagyothallók gyógyító nevelésének, illetve a gyógypedagógus-képzésnek szentelte.

Ő fektette le a gyógypedagógia elméleti alapjait, leírta az agykérgi eredetű süketnémaság (surdomutitas corticalis) kórképét, s a kezelésére kidolgozott gyógypedagógiai, hallásnevelési eljárása világszerte ismertté tette szakmai körökben. Munkásságáért 1953-ban Kossuth-díjjal tüntették ki.

1910-ben tanári képesítést szerzett, 1913-ban letett eredményes gyógypedagógiai tanári vizsgáját követően a Siketnémák Intézetének tanára lett. Miután 1921-ben fül-orr-gégészeti szakvizsgával kiegészített orvosi diplomáját is megszerezte, 1922-ben Török Bélával létrehozta a siketek nevelésére szakosodott Nagyothallók Iskoláját.

Ezzel párhuzamosan szerkesztette a Magyar Siketnéma Oktatás című folyóiratot, több intézményben foglalkozott értelmi fogyatékosok, látássérültek, nagyothalló és beszédhibás gyerekek nevelésével, tevékenyen részt vett a magyar iskolaorvosi rendszer kiépítésében, illetve magán- és iskolaorvosi praxist épített ki. 1935-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyógypedagógiai referense lett. 1936-tól a Gyógypedagógiai Nevelőintézet tanára, 1937-től igazgatója lett.

1942-től nyugdíjba vonulásáig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója volt. Az általa vezetett Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1975-ben felvette a nevét, s az ELTE-be történő 2000. évi integrációját követően is megőrizte (napjainkban Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar).

Kapcsolódó linkek