Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1776. július 4-én írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot

Július 4-e azóta is a függetlenség napja az USA-ban
... Mi tehát az Amerikai Egyesült Államok Képviselői, Általános Kongresszusba Összegyűlve a világ Legfelsőbb Bírájának ajánlva szándékaink tisztaságát, e Gyarmatok becsületes Népe Nevében és Felhatalmazása alapján, ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, Hogy ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknek és joguknál fogva, Szabad és Független Államok; Hogy a Brit Korona iránti Alattvalói Hűség alól Felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, amely e gyarmatokat Nagybritánniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg kell szakadnia; és hogy mint Szabad és Független Államok, teljes Hatalmuk van Háborút viselni, Békét kötni, Szövetségre lépni, Kereskedelmet űzni és Mindazt tenni, amire Független Államok jogosultak. Az Isteni Gondviselés Védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e nyilatkozat támogatására Életünket, Vagyonunkat és szent Becsületünket.”

Amerika tizenhárom egyesült államának egységes nyilatkozata (részlet)

Az Egyesült Államokat az egyesülés és függetlenedés előtt brit gyarmatok alkották az új kontinensen. Azonban egyre szükségesebbé vált a kivándorlók számára a gyarmat önállósulása, elszakadása az anyaországtól, hogy attól politikailag-gazdaságilag függetlenül, maga hozhassa meg a döntéseit. Ezt természetesen az angolok nem nézte jó szemmel, s az ellentétek, politikai nézeteltérések 1775-ben fegyveres harcokká fajultak (az első fegyveres összecsapásra április 19-én került sor Lexingtonnál és Concordnál): „A fegyverekhez immár amerikai vér tapadt, visszaút nem volt többé.”

Május 10-én a 13 gyarmat képviselőiből megalakult a II. kontinentális kongresszus: békés kiegyezést ajánlottak a királynak, annak elutasítása után pedig a kontinentális sereg megalakításával megkezdődött a felkészülés a függetlenségi háborúra.

A kongresszus május 15-ei gyűlésén Virginia elsőként mondta ki Nagy-Britanniától való elszakadását; s bizottságot alakítottak egy függetlenséget kimondó nyilatkozat megírására. A nyilatkozat lényegében az akkor 33 éves Jefferson (később az USA 3. elnöke) műve: a kész szöveget először Franklinnek és Adamsnak adta át tanulmányozásra, majd június 28-án a kongresszusnak benyújtották. Viták, szavazások, kisebb módosítások után végül 1776. július 4-én este 12 állam (New York ellene volt, csak augusztus 2-án csatlakozott) egyhangúlag elfogadta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát.

A függetlenségi háború azonban még itt nem ért véget: 1783. szeptember 3-án aláírták a párizsi szerződést, amelyben az angolok lemondtak a tizenhárom gyarmat birtoklásáról, s ezzel Nagy-Britannia elismerte az Amerikai Egyesült Államok szuverenitását.

Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

Kapcsolódó linkek