Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1046. szeptember 24-én halt meg Gellért püspök

Halála helyszínét, Kelenföld hegyét a 15. századtól Gellért-hegynek nevezik.

Anjou legendárium Anjou legendárium Harmad esztendőnek forgása után, tehát boldog György vértanú napján befogadták a fiút, kit Istentől kértek. Miért is a keresztségben Györgynek nevezték. Drága volt pedig szülőinek, kiktől neveltetve, mikor ötöd esztendős lett, nagy hideglelésben kezde hánykódni.

Mit is látván szülői, felajánlották őt fogadalmi ajándékokkal együtt Szent György vértanúnak, elvivén annak monostorába a gyermeket, hogy egészséget nyerjen az apátúrnak és a monostori atyafiaknak előtte. Mikor ő azoknak imádságaikra meggyógyult, felöltöztették a szerzetnek ruháiba. Minek utána pedig amaz atyafiaknak oskoláiban ötöd esztendőt eltöltött, mestere magában meggondolván ő éles elméjűségét, csodálta azt, mert a gyermek azokat, kik őt korban megelőzték, tudományban megelőzte.

A monostor atyjának halála után apátúrrá választatik Gellért mester … (később) Bemutatták Szent István királynak, aki hamar megkedvelte Gellértet: fia, Imre herceg nevelője volt egy ideig. 1023-ban a bakonybéli monostorba vonult vissza remeteéletet élni, ahol azonban továbbra is tevékeny volt, többek között írt.

Az 1028-as nagyőszi csata után a marosmenti egyház kialakításában, a területen élő magyarság megterítésében vett részt. István király halála után Endre herceg (később I. András néven magyar király) üdvözlésére indult Gellért püspök, amikor 1046. szeptember 24-én megtámadták csapatát: Vatha és ő cinkos társai telve-telten gonosz lelkekkel, kiknek magukat fölajánlották, a püspökökre és ő társaikra rárohantak, és őket kövekkel behányták.

Boldog Gellért pedig azokat, kik megkövezték, szünetlenül a keresztnek jelével jelölte (…) végül minek utána kivonták őt szekeréből, két lovú szekérre vetvén a Kelenföld hegyéről lebocsátották, és mikor is még vonaglott, mellét lándzsával átütötték, és annak utána őt egy kőre hurcolván agyvelejét összerontották.”

Gellért püspököt 1083-ban avatták szentté, I. Istvánnal és Imre herceggel együtt.

(forrás: Magyar legendarium. Magyar Ház, 2002, 20-65.o.)

Kapcsolódó linkek