Szerb Antal: Utas és holdvilág

Szerb Antal Utas és holdvilág című művének értelmezése az évkör és ünnepeinek segítségével

 

Szerb Antal (1901-1945) alkotói korszaka a két világháború közötti időszakra esett. Ebben az időszakban az egész világon, így Közép-Európában és Magyarországon is virágzottak a misztikus áramlatok, ezoterikus tanok és iskolák. (Elég, ha csak néhány ebben a korban élt/indult személyre gondolunk: Hamvas Béla, Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Szepes Mária...)

Szerb Antal ismerte és műveiben fel is használta kora szellemi áramlatait. (Magyar és Világirodalom története, Pendragon legenda...)

Szerb Antal fő művéről, az Utas és holdvilágról a wikipédia ezt írja: „alapmotívuma az elfojtott legbelső sejtelmekhez vezető utazásélmény.” Valóban, az Utas és holdvilág egy remek kultúrtörténeti utazás, bolyongás olasz tájakon, városokon át, de ennél azért sokkal több! A könnyed és olvasmányos stílus „súlyosabb”, sejtelmesebb mondanivalót hordoz. Beszél az elmúlás melankóliájáról, az ember vágytermészetéről, halálvágy és élni akarás furcsa dinamikájáról…

A figyelmes olvasó azonban még tovább mehet. Szerb Antal belekódolta a regény szereplőibe a kozmikus rendet, az évszakok, az évkör és az egymást váltó ünnepek ciklikáját is. Ha megnézzük a regény öt szereplőjét, azt látjuk, hogy a nevek kijelölik az év fordulópontjait, ünnepeit. A főszereplő Mihály (névnap: szeptember 29.) az őszhöz, az őszi napéjegyenlőséghez kapcsolódik. Szerb Antal megerősítve Mihályt, a regény legsötétebb pontján még a sárkányt legyőző Szent Mihály alakját és imáját is felidézi. A két testvér, Ulpius Tamás (névnap: december 21. téli napforduló) és Éva (december 24. karácsony) a télhez tartozik. Ők a nap, a fény napfordulós halálát és karácsonyi újjászületését, győzelmét képviselik a regényben. A további két szereplő: János, az életművész és kalandor (névnap: június 26.) - a nyári napfordulóhoz kötődik. Ervin, a szerzetes (névnap: április 25. a húsvét, mint mozgó ünnep végpontja) áldozati élete a tavaszhoz, a húsvéti ünnepkörhöz, Krisztus kereszthalálához (és feltámadásához?) köthető…

Az ajánlást készítette: Tóth Éva


Szerb Antal Est a József Attila Könyvtárban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2019. január 24-én 17 órakor!

Középpontban az Utas és holdvilág.