Jojo Moyes: Áradó fény

Mindketten a földet bámulták, míg az ajtó be nem csukódott. Alice emelte föl a tekintetét először, nézte a férfit, akihez egy éve feleségül ment, és rájött, hogy a férfi inkább a menekülést jelentette neki, semmint azt, hogy megtalálta a lelki társát.”

Alice, a visszahúzódó angol lány megismerkedik az üzleti úton lévő fiatal amerikai üzletemberrel, Bennett van Cleve-vel és rövid ismeretség után férjhez is megy hozzá. A lány romantikus álmaiban elképzelt kaland, izgalom, csillogás egy másik földrészen teljesen más, mint a valóság. A new yorki színház, éttermek helyett az unalmas, poros kisváros Kentuckyban igencsak kiábrándító, ugyanúgy mint házassága is. A frissen alapított mozgókönyvtár önkénteseket keres, akik könyveket, újságokat visznek a hegyekben élő emberek számára. Apósa és férje ellenkezése ellenére Alice csatlakozik a könyvtáros lányokhoz. A nehézségek, a rossz körülmények összekovácsolják a kis csapatot. Egyre mélyebb barátság szövi össze őket. A kisvárosban is egyre nagyobb tisztelet övezi őket. Alice apósa mindent megtesz azért, hogy ellehetetlenítse a könyvtár működését, ezzel együtt menyén is uralkodni szeretne. Pletykákat, valótlanságokat kezd terjeszteni. Egy tragikus esemény hatására úgy tűnik az idős van Cleve győzedelmeskedik, de Alice bátorságának és kitartásának köszönhetően fény derül az igazságra.

„A két asszony ott ült a hatalmas hegy oldalában, egy kis faházban, lassan besötétedett, a lámpák aranyfényű sugarakat bocsátottak ki, amelyek kiszűrődtek a széles tölgyfa deszkák résein. Az egyik asszony olvasott, hangja halk és pontos, a másik ült, harisnyás lábát maga alá húzta a széken, fejét nyitott tenyerébe támasztotta, és a gondolataiba mélyedt. Az idő lassan múlt, de egyikük sem bánta. És amikor a gyerekek felébredtek, ők sem sírtak föl, hanem csöndben hallgatták a felolvasást, bár alig értettek bármit is az elhangzottakból.”

A mozgókönyvtári program valóban működött 1935-től 1943-ig Amerikában. Ennek a tevékenységnek köszönhetően jutott el a legszegényebb vidékekre is a kultúra, az olvasás szeretete. Jojo Moyes valóságon alapuló története segít eljutni Kentucky hegyeibe, ami az egyik legszebb, ugyanakkor ma is az egyik legszegényebb amerikai vidék.

az ajánlást készítette: Garbaczné Rapcsák Rita