Christoph Ransmayr: Cox vagy az idő múlása

„Cox számára mostantól Abigail életórája volt az egyetlen olyan időmérő, amely értelmet adott életének.”

Christoph Ransmayr új regényében egy angol órásmesterről, a 17. században élt Alister Coxról és a kínai császárról, Qiánlóngról mesél el egy történetet. A kínai császár, aki a „tízezer év ura”, a Magasságos, a Mindenható éppen úgy az idő titkának, mérésének megszállottja, mint Cox mester, az órás, az automatakészítő. Miért érezzük másként az idő múlását, mikor gyerekek vagyunk és másként, mikor a halál közelít? Miért érezzük másként az idő múlását, mikor boldogok vagyunk, szeretünk és másként, mikor szomorúság, bánat tölt el bennünket? Meg lehet-e mindezt jeleníteni egy óraműben? Ezt a feladatot kell megoldania Cox mesternek Kínában a császár kérésére, parancsára.

Cox a gyermek idejének kifejezésére egy csodás ezüsthajócskát készít, mely tengernyi rejtett ajtajával, mozgó figurájával próbálja megjeleníteni a tünékeny gyermeki lét idejét, melybe épp úgy beletartozik a hosszú rácsodálkozás egy-egy tárgyra, eseményre, érzelemre, mint a gyors röppenés egyik újdonságról a másikra. Az élet utolsó óráinak, pillanatainak idejét a parázsórában formálja meg az angol órás, ami hasonlóan pazar alkotás, mint az ezüsthajócska. Bárhogy érezzük is, egy biztos, az idő nem áll meg. Az óraművek a változást mérik a mutatókkal, az apró figurák, a fogaskerekek mozgásával. A regényben nem csak az órásmesterséggel, hanem a Tiltott Város hihetetlen pompájával, szabályokkal körülbástyázott életével, a császári Kína kifinomult kegyetlenségével és öröknek hitt hierarchikus rendjével is megismerkedhetünk.

Az óraműveknek nincs értelmük az emberek nélkül. A regény talán legszebb részei azok, amikor Cox mester töprengéseiről olvashatunk. Az órásmester lánya, Abigail ötéves korában megbetegedett és meghalt. Cox mester tökéletes szerkezeteket alkot Kínában, ám legtökéletesebb alkotása otthon, Angliában maradt: egy különös óra Abigail sírján, melynek titkát csak készítője ismeri. Az apa úgy gondolja, hogy Abigail életórája talán örökké mozgásban marad és ez a mozgás örökké megőrzi kislánya elevenségét…

az ajánlást készítette: Katona Zsuzsa