Andrea Wulf: A természet feltalálója

„Ilyen magasan előttük még senki sem jutott, senki sem lélegzett be még ennyire ritka levegőt. Ahogy ott állt a világ tetején, és lebámult az odalent tekergőző hegységekre, valahogy másképpen kezdte látni a világot.”

 

Andrea Wulf könyvének főhőse Alexander von Humboldt 19. századi természettudós, aki korának igazi sztárja volt. Nem csak a tudósvilág ünnepelt és elismert alakja volt, de a laikus közönség is rajongott könyveiért, személyiségért. Hetente több ezer levelet kapott (nem emialt!) adatokkal tényekkel, kérésekkel vagy éppen csak rajongó sorokkal.

Korának legismertebb alakjai pl. Charles Babbage, Simon Bolivar, lord Byron, Colleridge, Charles Darwin, Ralph Waldo Emerson, Garibaldi, Goethe, Poe, Henry David Thoreau, Volta ismerték és elismerték tevékenységét, leveleztek vele.

Alexander von Humboldt hosszú élete alatt szenvedélyesen kutatott, gondolkodott és írt. Miért olyan a világ, amilyen? Mi a közös az Andok és az európai hegyek növényvilágában? Miért? Ki a felelős a természet létezéséért, változásáért? Hol a helye ebben az egészben az embernek? Ellenségünk a természet? Vagy csupán nyersanyagforrás?

Expedíciói során fáradhatatlanul mért, jegyzetelt és gyönyörködött. Tapasztalatait olyan művekben írta meg, melyek nem nélkülözték a költői nyelvet, a kalandos fordulatokat leírását sem. Azt vallotta, hogy a világ megismerésének fontos forrása a tudomány, a tapasztalati megismerés, a pontos mérés, de szívünknek és lelkünknek is helye és szerepe van ebben folyamatban.

Fivére, Wilhelm von Humboldt írta: „ arra teremtetett, hogy összekapcsolja a gondolatokat, s hogy kitapintsa a dolgok és az események összefüggéseit.” Alexander von Humbolt az elsők között volt, akik felismerték az ember felelősségét a világ alakulásában. Nem csak megismerte Dél-Amerikát, de felismerte, hogy a fák mértéktelen kitermelésével olyan változásokat indított el az ember, amelyek ártalmasak. Talán őt nevezhetjük az első ökológusnak.

Andrea Wulf könyve nagyszerű mű, mely széleskörű áttekintést ad Humboldt koráról, bevezeti az olvasót ennek a szenvedélyes tudósnak gondolataiba, érzéseibe. Lendületes stílusával közel hozza hozzánk az írónő Alexander von Humboldt alakját, részesei lehetünk az expedícióknak (Dél-Amerika, Andok, Oroszország) és sohasem unatkozunk, miközben olvassuk a könyvet.

Aki kedvet kapott a tudós műveinek olvasásához is, az könyvtárunkban is megtalálja Az Orinoco vadonában című művet és Humboldt válogatott írásait.

 

az ajánlást készítette: Katona Zsuzsa