Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1555. november 21-én halt meg Georgius Agricola

A német nemzetiségű tudós az "ásványtan atyja"

  A német nemzetiségű természettudós (eredeti nevén Georg Pawer) a bányászati- és földtudományok egyik megalapozója volt. Fő művét, az 1550-ben befejezett, de csak 1556-ban megjelent, tizenkét könyvből álló De re metallicat két évszázadon keresztül alapmunkaként használták a bányászatban és a kohászatban.


"Valahányszor a bányászat egészét egyetlen hatalmas testként szemléltem … mindannyiszor elfogott a félelem, hogy életem nem lesz elégséges..."

„Most hadd térjek vissza a bányászatra. Tekintve, hogy erről még egyetlen író sem írt kimerítően, és az idegen népek a mi nyelvünket nem értik, illetve ha értenék is, a fentebb említett írók műveiből a bányászat tudományának csak egy kis részét sajátíthatnák el, ezért írtam meg ezt a tizenkét könyvet.(...)

A vállalt feladatot igyekeztem minél jobban megoldani, bár azt terjedelme és sokrétűsége miatt tökéletesen nem tudtam teljesíteni. Sok munkát és fáradságot áldoztam rá, de nem kíméltem a költségeket sem, mert (...) rajzolókat is fogadtam olyan képek készítésére, melyeknek segítségével az ismeretlen dolgokat a jelenkor és a jövendő embere minden nehézség nélkül megértheti.”

forrás: Agricola: De Re Metallica Libri XII. 1556

 

Különösen érdekelte az ásványtan és az orvostudomány kapcsolata, hogy hogy lehet a különböző ásványokat gyógyítási célra használni.

"… Ám micsoda dolog az, hogy bizonyos sebeket – amelyek egyébként talán meggyógyulnának – nem orvosolunk, pedig csak egy kevés, elsősorban metallikumokból készült tapasz kellene reájuk, olyan, amilyet a régiek használtak az emberek nagy javára és saját még nagyobb dicsőségükre, s amellyel teljesen rendbe is tudjuk hozni azokat a sebeket.

S éppen ez volt a legfőbb oka annak, hogy azokra a helyekre fordítottam a figyelmet, amelyek bővelkednek a fémekben. És hogy mennyire jutottam, azt mások megítélésére bízom; de hogy az igyekezet megvolt bennem, azt többen is tanúsíthatják...”

forrás: Agricola: Bermannus avagy beszélgetés az ásványok csodálatos világáról. 1530

Kapcsolódó linkek