Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

10. augusztus elsején született Claudius

Sikeresen irányította a birodalmat és több fontos építkezést indított el.

A császár számos erénye és eredménye ellenére ugyanakkor magánéletében igen szerencsétlennek bizonyult: négyszer házasodott, de első asszonya meghalt, második feleségétől elvált, az uralkodása alatt elvett Messalina pedig kicsapongó életmódja és titokban kötött második házassága után a vesztőhelyen végezte.

Claudiust ezután sodorta a végzett Agrippinához, Nero anyjához, aki intrikái révén nem csak a császárt, de annak környezetét is befolyása alá vonta. A mendemonda szerint, miután a hatalomra éhes asszony elérte célját, 54 októberében – mérges gombával – a túlvilágra segítette az idős Claudiust, akinek nyugodt időszakát Nero hírhedt császársága követte.

forrás: rubicon.hu

„Két év telt el, mióta befejeztem hosszú beszámolómat arról, hogy én, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, a nyomorék, a dadogó, a család bolondja, akit becsvágyó és véreslelkű rokonai közül egyik sem tartott érdemesnek ara, hogy kivégzésével bajlódjék, megmérgezze, öngyilkosságra kényszerítse, elhagyatott szigetre száműzze vagy halálra éheztesse – ugyanis így tették el sorra láb alól egymást –, hogy miképpen éltem egytől egyik túl őket, még őrült unokaöcsémet, Gajus Caligulát is, és egy napon a palotaőrség őrmesterei és tizedesei váratlanul császárrá kiáltottak ki.”

Robert Graves: Claudius, az isten és felesége Messalina, Gondolat, 1982, 5. old.

A feljegyzések szerint már gyermekkorától kezdve egy rejtélyes betegség gyötörte, melyet sokan szélütéssel vagy a gyermekbénulással azonosították: azt írják, fejét idegesen rángatta, lábai gyengék voltak, felfokozott idegállapotában pedig gyakran nyáladzott. Claudius azt állította, hogy életben maradása érdekében gyakran rájátszott betegségére.

Annak ellenére, hogy nem volt járatos a politikában, sikeresen irányította a birodalmat és több fontos építkezést indított el. Uralkodása idején a Római Birodalom újabb területeket szerzett; ezek közül a legfontosabb Britannia meghódítása volt 43-ban.

forrás: wikipedia.hu