Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1819. július 11-én született Reguly Antal

Oroszországi munkája miatt Észak Körösi Csomája néven szokták emlegetni.

Reguly  Antal pályáját jogászként kezdte, de megismerve Finnországot - és felfedezve a finn nyelvvel való rokonságunkat őshazakutatással, és a rokon nyelvű népek életének, nyelvének vizsgálataival folytatta munkásságát.

1843-47 között bejárta az Ural környékét, élt a vogul, osztják, cseremisz, mordvin rokon népek között. Kutatóútjára Szentpéterváron készült fel, a keleti finnugor: zürjén (komi), mordvin, cseremisz (mari) és a török-csuvas nyelvet tanulmányozta. Közben a megerőltető munkától Peterhofban megbetegedett, végül 1843-ban indult el Szentpétervárról. A votjákok (udmurtok) és baskírok földjén át jutott az Uralhoz, ezen átkelve Vszevolodszkojban ért el a vogulokhoz (manysik). Közöttük szótárt írt és énekeket gyűjtött. 1844-ben Pelimből indult az északi vogulok földjére. Majd az osztják (hanti) nép és nyelv tanuhnányozásához kezdett, és 1845. márciusáig volt közöttük. Ezután a cseremisz nyelvet tanulmányozta, és a legdélibb finnugor törzs felé vette útját. Innen a csuvasok közé ment, 1846. augusztusában visszatért Szentpétervárra.

Itt nekilátott a 180 földrajzi mérföldre terjedő Ural-vidék térképének kidolgozásához. Hazatérve 1848. jún.-tól az egyetemi könyvtár első őre volt. Alapvető értékű nyelvi anyagot gyűjtött össze, de betegsége és halála megakadályozta gyűjteményének közzétételében. Hagyatékát többen dolgozták fel: a vogul anyagot Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernát, a csuvas, cseremisz stb. anyagot Budenz József, az osztják anyag egy részét Pápay József.

Hatalmas gyűjteménye a magyarságkutatók és nyelvtörténészek számára igen hasznos anyagként szolgál. 1990-ben az Északi - Urál hegység 1703 méter magas csúcsát róla nevezték el.

(forrás: ezenanapon.hu)

Fövenypartod hét fövenye,

folyópartod hét könyöke:

 

Numi Tórum atyád szája

ezüstös-hét-tetőnyílás-szájjal

megigézett téged

Reguly Antal gyűjtéséből, Hoppál Mihály fordításában

Kapcsolódó linkek