Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1887. június 25-én született Karinthy Frigyes

„A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, s így lehetségesnek tartjuk őket."

„Írt több ezer karcolatot, több száz novellát, néhány regényt, kétkötetnyi verset. A legkülönfélébb, legváltozatosabb műfajokkal és formákkal kísérletezett: színdarabbal, filozófiai tanulmányokkal, rövid, csattanó tréfákkal, riporttal. De bármit írt, mondanivalója mindig megmaradt frissen, érzékletesen, ahogyan a gondolat először felvillant benne. Úgy is mondhatjuk: igazi műfaja az ötlet volt. A rögtöni lobogás, ragyogás.” 

(Illés Endre)

 

„Testiekben is meglepő jelenség volt ez a zsenivé nőtt örök iskolás fiú. Szabálytalanul gyúrt busa bikafej; faltörő kosra emlékeztető, szemre is kemény boltozatos homlok; zsírba ágyalt, erős vonásokkal mozgékony, inkább dúlt, mint csúnya arc,amelyben villámgyorsan váltakozott a tragikus elmélyedés, az új ötlet születését bejelentő derű, a gyermekes tréfa vigyora s vastag ajkú, széles szájban rendetlen és gondozatlan fogakat feltáró, szívből és agyból jövő hahota kedves mimikája; a folytonos gondolattornától csapzottan arcba lógó elválasztott sötétszőke haj, széles váll és zömök termet, amely alacsony volt, s mégsem hatott kicsinek.”

(Laczkó Géza: Karinthy. humor a teljes igazság : In memoriam Karinthy Frigyes / Domokos Mátyás (összeáll.), Nap Kiadó, Bp., 1998. 329p.)

Kapcsolódó linkek