Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar

"... az én dolgaim, mint különálló csillagok szerepelnek majd az égen... "

Magányos cédrus (1907) Magányos cédrus (1907) "A valóság festői birtokbavétele Csontváry életművében igen sokrétű. Jóllehet mindig megmaradt a természetfestés határain belül és még látomásai festésekor is ragaszkodott a valósághoz, a dolgok konkrét voltához, vagy ahogy ő mondta "fajtulajdonságához", a motívumok festői átalakítását mégsem lehet művészetében egyetlen vagy néhány alapképletre szűkíteni.

Korai műveit a közvetlen természetleírás jellemezte. Gyakran panteisztikus alázattal húzódott vissza és vált eggyé az ábrázolt táj organizmusával, máskor pedig fokozódó belső izzását vetítette ki a természetbe vagy a motívumot szuverén önkénnyel belső látomása szerint írta át. Cédrusképein a mesék és a mítoszok titkos értelmű szimbólumvilágához hasonló jelképeket alkotott, míg néhány gyermekien naiv képét a népművészet bája jellemzi. ...

Nagy magányos volt, mint a széllel és nappal társalkodó cédrusa, e lidérces lobogású önarcképe. Kortársai jószerével csak különös tetteit, bolondériáit ismerték és gúnyolták, kevesen tudták, hogy ez az önmagát Raffaellóval összemérő zseninek nevező, gyógyszerészből lett festő valóban lángész.Az utókor is csak lassan ébredt rá erre a vitathatatlan tényre.

A zaklatott lelkiállapotból fakadó különcségek azonban az idő mútával mindinkább feledésbe mennek, puszta életrajzi érdekességgé vagy alkotó lélektani problémává válnak. A lángész alkotta művek immár minden salaktól megtisztulva élnek, és ma már a modern európai és magyar művészet kincsei."

(Csontváry: album írta és válogatta Németh Lajos Bp., 1976, Corvina Kiadó)

Kapcsolódó linkek