Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1966. május 26-án halt meg Tamási Áron

"Műved a világegyetemet benövő kristály-levelű óriás-fa...” Juhász Ferenc

Az író szülei régi székely nemesi családból származó, de egyszerű emberek voltak, akikkel az író is együtt dolgozott nyaranta a családi birtokon. Farkaslakán járt elemi iskolába, majd 1910-tõl a székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium tanulója lett, ahonnan egyenesen a harctérre ment, az olasz hadszíntérre. Haza térve jogot tanult, majd a kolozsvári Kereskedelmi Akadémiára iratkozott át. Ebben az időben kezdett el írni is.

Novellái a Keleti Újságban, az Ellenzékben, a Pásztortűzben és a budapesti Napkeletben jelentek meg. 1923 nyarán Amerikába hajózott, ahol alkalmi munkákat vállalt és banktisztviselőként dolgozott. Írásait azonban folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novelláskötete Lélekindulás címmel, a következő évben pedig az Erdélyi Helikon egyik alapító tagja lett. 1935-tõl politikai felfogása radikalizálódott, nézetei a népi írókéhoz kerültek közel. 1944 augusztusában az Erdélyi Magyar Tanács tagjaként a háborúból való kilépést szorgalmazta, még eben az évben áttelepül Budapestre. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1943-1949 között az MTA levelező tagja, többszörös Baumgarten-díjas író, 1954-ben Kossuth-díjat is kapott.

Tamási Áron nyelvteremtő író. Írásművészete a népi irodalom igézetében fogant epika líraibb hangú változata, tematikája a székelység világához kapcsolódik. Gyökerei e zárt etnikai közösség mese- és mondavilágába nyúlnak vissza. Erősen támaszkodott a tájnyelvre, műveinek jelentős szervező elve a mesei elemekkel elért jelképteremtés. Leghíresebb műve az Ábel-trilógia. Hőse irodalmunk egyik legnépszerűbb és legrokonszenvesebb alakja.

A nagy emberi kérdésre - mi végre vagyunk a világon - véglegesnek tetsző választ adott Tamási Áron: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Az örökké hontalan néger felel így az Amerikában bolyongó Ábel kérdésére. Indulásától élete végéig a székely falu, Farkaslaka írója volt.

Kapcsolódó linkek