Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1472. március 27-én halt meg Janus Pannonius

"János volt a nevem s Janus, ki e verseket írta!"

Janus Pannoniust valószínűleg Csezmicei Jánosnak hívták és horvát kisnemesi családból származott, anyai részről Vitéz Jánosnak, a Hunyadiak tudós főemberének, a magyar humanizmus megteremtőjének unokaöccse volt. Nagyváradon tanult, ahol Vitéz János püspök volt.  

Ferrarában, a méltán világhíres Veronai Guarino iskolájában érik Janus már ifjan nagy hírű költővé, az irodalmi dolgok hírneves tudósává, itt változik Janus Pannoniusszá. Először a gúnyos, gyakran erős kritikájú, nemegyszer támadó szellemű epigrammái hozzák meg számára a hírnevet. 

 

Pannonia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
  S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
  Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!

 

Közben  itthon Mátyás lett a király, új országot kellett építeni, és Janust hazahívják,  ő lesz a királyi kancellár vezetője, majd pécsi püspök. Janus Pannonius élete nagy részét betölti a politika, a közéleti teendő, de nem tud költészet nélkül élni. Most már az elégia a legjellegzetesebb kifejezési formája. Kétségeit, bánatait — így a gyászt elveszett anyjáért, vágyódásait meghitt hangú, gondolatokban gazdag elégiákban fejezi ki.

Akárcsak Vitéz János, ő is Hunyadi János örökségének következetes folytatását tartja a legfőbb politikai célnak: megszabadítani az országot és egész Európát a török veszedelemtől. Kezdetben Mátyás is ezt az utat követi, ehhez szövetségeseket keres Itáliában is, ahol Janus Pannonius lesz a követ. Rómában ugyanolyan tisztelettel fogadják, mint az észak-itáliai városokban. Úgy érezheti, hogy tárgyalásai sikeresek: kezd összeállni a nyugati szövetség a törökök ellen. Mire azonban Janus hazaérkezik, a király már hosszú békére lépett a szultánnal. Vitéz János egész köre úgy érzi, hogy a király elárulta a Hunyadi-hagyományt. Vitéz és Janus Pannonius szembefordult a királlyal, mire mindketten kegyvesztettekké váltak. Janus Itália felé menekül, de bujdoklás közben meghűlt.

Amúgy is sok baja volt gyenge tüdejével, most tüdőgyulladást kapott, és mire a királyi kegyelem utolérte — meghalt. Harmincnyolc éves volt. Mátyás meggyászolta és kiadatta összegyűjtött költeményeit. A latin nyelvű magyar költészetnek ettől fogva már ő a legfőbb klasszikusa. A legvilághíresebb magyar költők egyike.

Kapcsolódó linkek