Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1908. június 30. az ún. Tunguz-esemény napja

A felrobbant objektum mibenlétét teljes bizonyossággal nem sikerült megállapítani.

Az egykori cári Oroszországban 1908. június 30-án helyi idő szerint reggel negyed nyolc körül a transzszibériai vasút utasai, amikor a vonat a Jenyiszej-folyó forrásvidékéhez közeli Kanszk szomszédságába ért, körülbelül Nap nagyságú, legalább a Naphoz mérhető fényességű „meteort” láttak dél-dél-nyugatról észak-észak-kelet felé haladni.

Amint a „meteor” a horizont mögött eltűnt, óriási detonációk hallatszottak. A masiniszta rémülten megállította a szerelvényt, mert azt hitte, hogy a mozdonyban, esetleg a vonatban történt robbanás, illetve mivel a föld is beleremegett, attól tartott, hogy a vasúti sínpálya megsérült. A fényjelenséget az egész szibériai Jenyiszej-kormányzóságban (ma Krasznojarszki körzet) látták, a jelenség centruma valahol a szibériai õs-tajgában, az alsó Köves-Tunguzka folyó erdős, dombos, lápos, tavas, mocsaras, szúnyogokkal teli, tehát nehezen megközelíthető, nehezen kutatható vidékén lehetett.

A légkörben mintegy 450 km-t haladó objektum pályája 5 és 30 fok közötti szöget zárt be a vízszintessel, 5–8 km magasan semmisült meg, 10–20 megatonnás robbanással és kb. –29 magnitúdós felvillanással (a Nap látszó fényessége mintegy –26 magnitúdó). A fényjelenséget és a 20 km magas tűzoszlopot a centrumtól több mint 400 km-re is látták, valamint a hatalmas, mennydörgésszerű robajt az esemény helyétől 1000 km-re is hallották. A jelenség nappal következett be, sötét porsáv maradt utána a levegőben.

Hazai megfigyelésről is tudunk: az abaújtorna megyei Bátyok községből Szabó Gyula 1908. június 30-án este „sarki fényt látott”, de erről kiderült, hogy valószínűleg a több órával azelőtt bekövetkezett Tunguz-esemény légköri hatása lehetett.  A rendkívüli jelenségről a korabeli sajtóban csak rövid hírek jelentek meg, és a tudományos körök sokáig semmit sem törődtek vele. A felrobbant objektum mibenlétét teljes bizonyossággal nem sikerült megállapítani, valószínűleg egy üstökös darabja volt.

Annak ellenére, hogy a történeti korokban a Földet ért legnagyobb hatású kozmikus jelenség volt, a Tunguzka-esemény okának kiderítésére, nem kis részben távoli és elzárt helyszíne miatt, nagyon kevés figyelmet fordítottak. A Szovjetunió felbomlása után a terület viszonylag szabadon látogatható, így a jelenség kutatása felgyorsult. A pleisztocén-holocén becsapódási esemény okát is egyre többen az Tunguzka-eseményhez hasonló történésben látják (egyes elméletek szerint a dinoszauruszok kihalásának is egy ilyen esemény volt az oka).