Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar

Ő használta elsőként a halló szót, amely a telefonálásnál az egész világon elterjedt.

"Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról-szájra, mese - mely megvalósult, régen megírt regény, mely most kezdődik. A beszélő újság, a Telefonhírmondó ez, melyet képekben mutatunk be. A közönséget elsősorban bizonyára az érdekli, hogy micsoda eszköz segélyével hallgathatja meg azt az újságot, melyet nem írnak, hanem mondanak. A Telefonhírmondó Vállalat egy arasznyi nagyságú falapot állít előfizetőinek lakására, mely szobadísznek is beillik. Két drót vezet az utczáról e laphoz, melyen két hallgatókagyló lóg, melyek örökösen öntik a hírt reggel 9 órától este 9 óráig.

A közönség tudja azt, hogy minden órában kap egy új kiadást, melyet órákint annyiszor ismételnek, ahányszor az egy órában lehetséges. Így az előfizető óránkint csak egyszer kénytelen a hallgató készüléket a füléhez tenni, mert bármikor jön az óra leforgása alatt, mindig meghallhatja az egész kiadást, csak akkor teszi le a hallgatókat, amikor ismétlést hall az érdeklődő. A híreket egy külön e célra rendezett nagy szerkesztőség állítja össze, melynek élén Virág Béla és Déri Gyula hírlapírók állanak.

 

 

A szerkesztőség, mely Magyar u.6. sz. alatt van, örökös nyüzsgést mutat. Mint a méhkasba, rajzanak be és ki a tudósítók és dolgozzák fel a munkatársak a beérkező táviratokat, híreket és külföldi újságokat. Egy külön terem arra szolgál, hogy telefon útján érintkezzék a szerkesztőség a külvilággal. Kilenc telefon áll a tudósítók és gyorsírók rendelkezésére. Külön összeköttetésben van a szerkesztőség a képviselőházzal és külön telefonvonal közvetíti a börzetudósításokat. Az így beérkezett híreket feldolgozva és szépen leírva megkapják a felolvasók, a kik felváltva olvassák fel az e célra szánt készülékek előtt egy e célra berendezett szobában a kiadásokat. Ez a szoba van összekötve a várossal és egy felolvasó hangját egyszerre 100-150 ezer ember meghallgathatja, sőt a mi több, nemcsak Budapesten hallhatjuk, hanem külföldön is.

Puskás Tivadar, aki e zseniális találmányt tette, vasárnap délután a kereskedelmi miniszter szívességből a Hírmondóhoz csatolta az állami telefon győri, bécsi, gráczi, trieszti és brünni állomásait, ahol a Hírmondó felolvasását a legkitűnőbben hallották. Falkenhayn osztrák miniszter is érdeklődött e kiváló magyar találmány iránt és a bécsi képviselőház hallgatta a felolvasást több osztrák képviselő társaságában, akik mindnyájan el voltak ragadtatva. A bécsieknek csak az fáj, hogy ez a találmány magyar és hogy Budapesten lépett először életbe. Budapest ezzel megelőzte az egész világot..."

forrás: Ország-Világ 1893. 157. p.

Kapcsolódó linkek