Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1806. július 5-én született Teleki Blanka

A magyar nőnevelés egyik úttörője, akit a szabadságharc leverése utáni tevékenységéért le is tartóztattak.

Göntér Ildikó: Teleki Blanka Göntér Ildikó: Teleki Blanka „Teleki Blanka az ország számos közjogi méltóságát adó, ősi grófi családban született 1806. július 5-én [egyes források szerint július 3-án]. Erős művészi hajlamnak engedve festészetet tanult a kor legjelentősebb iskoláiban, Párizsban és Münchenben, majd hazatérvén Ferenczy István szobrásznövendéke lett. Ígéretes művészi karrierjét nagynénje, Brunszvik Teréz hatására hagyta félbe: a magyar kisdedóvók megalapítója a nőemancipációról vallott forradalmai gondolataival olyannyira hatása alá vonja Teleki Blankát, hogy elhatározza, inkább az oktatói tevékenységnek szentei életét.

Mivel abban a korban a lányok nem részesültek intézményes oktatásban, Teleki Blanka vállalta magára a feladatot, hogy létrehozza Pesten az ország első magyar nyelvű középfokú leányiskoláját. [Tanított itt Madarász Viktor: 
Teleki Blanka a börtönben Madarász Viktor:
Teleki Blanka a börtönben
többek között Hanák János, Vasvári Pál és Leövey Klára is.]

A szabadságharc idején, 1848 végén kénytelenek az iskolát bezárni. Ekkor drámai gyorsasággal követik egymást az események: Teleki Blanka Leövey Klárával a következő év elején Debrecenbe, Nagyváradra, majd Szegedre menekül, ahol sebesült honvédeket ápolnak, pénzzel és élelemmel segítik őket. Teleki Blanka a szabadságharc leverése után menekülteket rejtegetett a kastélyában, külföldi forradalmi körökkel vette fel a kapcsolatot, ám a bécsi titkosrendőrség elfogta leveleit, s bíróság elé állították. […]

A haditörvényszék tízévi várfogságra ítéli. […] Büntetéséből öt évet tölt le Olmützben, a hírhedt brünni „népek börtönében”, és a tiroli Kufsteinban, ahol Leövey Klárával együtt a birodalom legszigorúbb börtönének számító vár „iszonyú tömörségű” tornyába zárták. […] A fogság aláásta Teleki Blanka egészségét.

1857-es szabadulását követően Németországba, majd Párizsba távozott, ahol a magyar menekültek támogatásával és a nőnevelésről szóló irodalmi tevékenységgel foglalkozott, amelyek a korabeli lapokban jelentek meg. A magyar nők szellemi nagykorúsításának legjelentősebb élharcosa ötvenhat éves korában [1862. október 23-án], Párizsban hunyt el.”

(forrás: Ozogány E. - Vojtek K.: Magyar nagyasszonyok. Lilium Aurum, 2003, 45-46.o.)

Kertész Erzsébet írt életrajzi regényt életéről, Teleki Blanka címen.

Kapcsolódó linkek