Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

2007. július 16-án halt meg Petri György

„Két erős törekvés élt bennem gyerekkoromtól fogva: az, hogy költő akarok lenni és az, hogy semmiképpen sem akarok csak költő lenni.”

„Budapesten születtem 1943-ban, tisztviselő családból. Érettségi után mintegy négy évig dolgoztam, jelenleg bölcsészhallgató vagyok. Verset korai serdülőkorom óta írok, némelyik megjelent a Kortársban és az Élet és Irodalomban 1960 és 1965 között...

Kamaszkorom vége felé a pszichológia érdekelt, majd elmegyógyász szerettem volna lenni, amíg rá nem jöttem, hogy a lélektanban (mármint a „mély”-ben) több a fantázia játéka, mint a megbízható ismeret. Végül a filozófiában találtam meg azt a területem ahol – a költészet mellett – érdeklődésem találkozik, legalábbis remélem, a lehetőségeimmel...

Ami élettörténetemből, személyes tapasztalataimból talán érdekes, azt az olvasó megtalálja verseimben. Hiszen legfőbb szándékom éppen ez volt: egy megfogható személyt akartam felidézni, életének tárgyi motívumain keresztül, s nem valami látomásokban szétfoszló általánosságot.”

(Petri György: Önmagamról. In.: A napsütötte sáv : Petri György emlékezete. Nap Kiadó, Bp., 2000. 21-22. p.)

„Petri természetesen nem a semmiből teremtette meg a maga költészetét. Tanult a nyugat-európai líra bizonyos irányzataitól s főképp T. S. Eliottól, a hazai példák közül Vas István lírájától. E minták nyomán, de saját utat bejárva sikerült megteremtenie a kifejezőeszközök és a tolmácsolni kívánt gondolat, életérzés kivételes összhangját, s egybeesésükkel megdöbbentő erejű, intenzív képzettársításokat indít el verseiben...

A fiatal költőnemzedékben Petri a legjelentősebb egyéniségek közé tartozik. A végsőkig erkölcsös intellektus következetességével ad számot a világ és önmaga állapotáról. De épp ez az elismerő értékelés hordja magában Petri költészetének gyöngéit is. Erkölcsi igényessége merev formáletikává, intellektualitása terméketlen okossággá lesz versei egy részében. „

(Tarján Tamás: Petri György. In.: A napsütötte sáv : Petri György emlékezete. Nap Kiadó, Bp., 2000.116-122. p.)

Petri György halálának tizedik évfordulóján, 2010-ben hozta létre az N&n Galéria Alapítvány a Petri György-díjat, amelyet évente adnak át a költő születésnapján, olyan – elsősorban fiatal – költőnek, írónak vagy esszéírónak, akinek még nem jelent meg önálló kötete.

Kapcsolódó linkek