Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1859. október 9-én született Alfred Dreyfus

„... Dreyfus volt az egyetlen, aki az égvilágon semmit sem értett meg a Dreyfus-ügyből”

„A Dreyfus-ügyről szinte mindenki hallott már: olyan, mint egy jól megírt történelmi parabola, a maga rettenetes dialektikájával. A receptje is közismert (mert hiszen „receptre” készült): végy egy kényes társadalmi helyzetű, de becsületes és gyanútlan vezérkari tisztet, hamisíts rá terhelő iratokat, és lovagold meg a mindig jelen levő antiszemitizmust meg a revansra vágyó militarista érzelmeket. És persze kell hozzá egy olyan bíróság is, mely a hamis bizonyítékok klasszikusan egyszerű, de durva trükkjét ebben a közegben hajlandó „bevenni”. Pontosan ez történt 1894 és 1900 között Franciaországban, Alfred Dreyfus vezérkari kapitánnyal.”

(forrás: Pruzsinszky Sándor: Hatalom és hóhérbárd. Argumentum, 2009, 233-253.o.)

„Dreyfus kapitány (…) nem értette, nem tudta, mi történt vele. ... Leveleiben, amelyeket feleségének írt az Ördög-szigeten eltöltött öt év folyamán, a lázongás legcsekélyebb jele sem fedezhető fel. Olyan erős volt benne a hierarchia tisztelete, hogy vakon bízott a feletteseiben: bizonyosan fölismerek és helyrehozzák majd a szörnyű tévedést; ebből a hitből merített erőt. Lelkiismeretesen betartott minden utasítást; ... Katonai nagysága a feltétlen engedelmesség volt. Valójában semmi köze nem volt a saját ügyéhez, nem volt tehetsége a szerephez, amelyet a Történelem szeszélyből osztott ki rá. Ha nem ő lett volna Dreyfus, kérdés, hogy egyáltalán Dreyfus-párti lett volna-e.”

(forrás: Blum, Léon: Emlékek az "Ügyről"-ről. Európa, 1985, 7-8.o.)

 

A Dreyfus-ügy kiszivárogtatott furcsaságai a sajtó érdeklődését is felkeltették ... Émile Zola a J'accuse – magyarul: Vádolom – című nyílt levelében tiltakozott a botrányos eljárás ellen. Innentől kezdve Dreyfus bűnössége vagy ártatlansága politikai és világnézeti kérdéssé vált, mely két részre szakította a francia társadalmat: az antiszemita, royalista ideológiák hívei, a katolikus egyház és a konzervatívok jelentős része a korábban meghozott ítélet mellett tört lándzsát, miközben a liberálisok, szociáldemokraták és az antiklerikálisok a katonatiszt ügyének tisztességes rendezését követelték.

Emile Zola kiállása hatalmas botrányt okozott, megfosztották Becsületrendjétől, és a biztos börtönbüntetés elől kénytelen volt Angliába emigrálni. Azonban elérte célját, az ügyet újratárgyalták, Dreyfus hazatérhetett. Teljes rehabilitására 1906-ban került sor, de ezt Zola már érhette meg.

Kapcsolódó linkek