Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1516. március 13-án halt meg II. Ulászló

Uralkodói mellékneve: Dobzse László.
Sose volt még olyan gyámoltalan királya a magyarnak, mint ez az istenadta cseh ember. Mikor a fejére tették neki a Mátyás király koronáját, ijedten sóhajtott fel: - Hej, urak, nehéz nekem ez a korona! - Ne hordozd, ha nehéz – nevettek a magyar főurak. - Dobzse, dobzse – mosolygott a király, s csakugyan nem törődött többet se koronával, se országgal” – olvasható a II. Ulászlóról szóló legendákban.
 

II. Ulászló uralkodásának megítélése nem egyértelmű. Mai történészek szerint Ulászló hatalomra kerülése után gyorsan rendet teremtett. A közös cseh-magyar királyság és a lengyel uralkodóval való rokonság olyan szövetségi hátteret biztosított a királynak, hogy egyetlen európai állam sem támadt Magyarországra.

A Habsburgokhoz való közeledés sem árulás volt, a szerződés megfelelt az ország érdekeinek, hiszen csak egy nagyobb európai szövetség szállhatott szembe az Oszmán Birodalommal (hogy az összefogás végül nem jött létre, nem Ulászló hibája volt, az ország déli határainak megtartása pedig valószínűleg Mátyásnak sem sikerült volna).

Ugyanakkor az ő uralkodása alatt tört ki az országban a Dózsa-féle parasztfelkelés. Nagyszabású törvényhozói munkája eredményeképpen II. Ulászló alatt megszületett az addigi legnagyobb magyar törvénykönyv, a Hármaskönyv. Az újabb kutatások szerint a Jagellók korában jelentős gazdasági fejlődésre kerülhetett sor. Ami a kultúrát illeti: gyorsan terjedt az írásbeliség, a magyar nyelvű irodalom pedig kifejezetten virágzásnak indult.

Kapcsolódó linkek