HÚSZ ÉVE: 2000. május 31-én mutatták be az „Új Üzenet” című könyvet

A városépítés, a városalapítás 50. évfordulójára Új Üzenet érkezett. A városról szóló és városi alkotók műveit tartalmazó antológia bemutatóját a József Attila Könyvtárban tartották. A felolvasásokkal koronázott, majd múltidéző beszélgetés az ünnepi könyvhét városi eseményének nyitánya is volt.

1963-ban jelent meg az Üzenet című antológia, amely a helyi írók, költők, lelkes tenni akarók írásait közölte. Ezt követte a város 50. évfordulójára megjelent Új Üzenet című kötet Pásztor Bertalan összeállításában. Mindkét kötet borítóját Pálfalvi János tervezte.

 

28 szerző 82 alkotása: versek, esszék, novellák, visszaemlékezések
 

"A városépítés, a városalapítás 50. évfordulója alkalmából megjelent, Pásztor Bertalan szerkesztette, Kiss Kálmán lektorálta kötet - amelyet a könyvtár gondozásában jelentetett meg a város önkormányzata - kettős céllal született. Egyrészt felidézi a városépítés kezdeteinek időszakát, másrészt keresztmetszetet ad a közelmúlt és a jelen dunaújvárosi alkotóinak munkásságából."

 

Részlet a könyv bevezetőjéből:

"... fórum ez az antológia az itt élő költők, írók, kritikusok számára. Olyan fórum, amely egyúttal híd is a szerzők és olvasók között. De más nézőpontból nem híd és nem fórum, hanem: olvasmány.

Aki fellapozza és elolvassa, felidéződik, megelevenedik emlékezetében a múlt egy-egy történelmi pillanata, ha az idősebb nemzedékhez tartozik; ha a fiatalabb korosztály tagja, átélheti a várostörténet, több annál: lehetséges emberi kapcsolatok, emberi érzések változó forrásvidéke. A téridőnek olyan belső tája, vidéke, amely igazi esztétikai élményekkel gazdagíthatja az olvasó személyiségét."

„A szerkezet hat pillérét a következő szavakkal nevezhetjük meg: Vasmű, város, közélet, szerelem, család, valóság és álom (ráció és fantázia). Ez a csoportosítás lehetővé tette az emberi kapcsolatok sokszínű bemutatását. A tematika szerinti olvasás pedig elmélyíti a katartikus élményt. […] A szerzők azonban egymáshoz kötődnek, egymás mellé kerül író és költő, tanár és tanítvány, fiatal és éltes.

Az antológia értékelhető más aspektusból is. A városépítés kezdetén küldték ide az írókat (nemegyszer büntetésből), utána, a várossá válás időszakában hívták őket. Később itt születtek, itt tanulták meg az írói mesterséget, arra is van példa, hogy másutt született, de itt vált jelentős íróvá. Ezek folytatták az elődök példáját, s ők alakították ki – a képzőművészekkel, zenészekkel együtt – Dunaújváros szellemi arculatát, köteteikkel, publicisztikai írásaikkal összekötötték a helyit az országossal.”

Évtizedek üzenetei=Dunaújvárosi Hírlap, 2000.06.01., 1.o. és  5.o.

Pásztor Bertalan: Bevezető=Új üzenet. Dunaújvárosi antológia. Dunaújváros, Dunatáj Kiadó, 2000. 7-8.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Városunk elmúlt ötven évének jelentős és jellemző szellemi kontúrjait kapjuk ebből a tükörből... az elmúlt ötven év az, amire lehet, kell és (hát ez az igazság) van mit építeni. Írni. Mást, másként: olvasni!”

Pálinkás István: Úgy tűnik, van mire, van miből, s mit építeni: írni = Dunaújvárosi Hírlap, 2000. 06. 9. 5.p.